Entegre Atık Yönetim Hizmetleri / Anasayfa

HİZMETLER
Atık Toplama Hizmetleri
Yıkama ve Temizlik Hizmetleri
Geri Kazanım Hizmetleri
Düzenli Depolama Sahaları Yapımı ve İşletmesi Hizmetleri
Aktarma İstasyonları İşletmesi
Entegre Atık Yönetim Hizmetleri

Entegre Atık Yönetim Hizmetleri

• Albayrak grubu sektöründe tüm yeni gelişmeleri yakından takip ederek inovatif bakış açısıyla sorumluluk sahalarında en uygun teknolojileri uygulamayı ilke edinmiştir.

• Artan nüfus, depolama sahalarının sebep olduğu koku, çok geniş alan ihtiyacı, organik atıklardan kaynaklanan sera gazlarının olumsuz etkileri gibi nedenler kaçınılmaz şekilde atık yönetimi sistemlerinin entegre bir yapıyla yönetilmesini kaçınılmaz kılmaktadır.

• Entegre Atık Yönetimi Başlıca;

1. Kaynağında Ayrı Toplama
2. Organik ve Ambalaj Atığı Ayrıştırma
3. Biyometanizasyon yoluyla organik atıklardan enerji(ısı, elektrik) eldesi
4. Organik bakiye çamurdan kompost ve gübre üretilmesi adımlarından oluşmaktadır.

  • Entegre Atık Yönetim Hizmetleri
  • Entegre Atık Yönetim Hizmetleri
  • Entegre Atık Yönetim Hizmetleri
YENİLİKLER & BİZDEN HABERLER