Geri Kazanım Hizmetleri / Anasayfa

HİZMETLER
Atık Toplama Hizmetleri
Yıkama ve Temizlik Hizmetleri
Geri Kazanım Hizmetleri
Düzenli Depolama Sahaları Yapımı ve İşletmesi Hizmetleri
Aktarma İstasyonları İşletmesi
Entegre Atık Yönetim Hizmetleri

Geri Kazanım Hizmetleri

 


  Türkiye’deki çöplerin %15-20 kadarı geri dönüşebilir atıktır. Yeşil Adamlar Atık Yönetimi olarak dünyadaki gelişmeleri yakından takip edip atıkların geri kazanılması konusunda da yatırımlarımızı artırmaktayız.
 

Ambalaj Atıkları Toplama ve Geri Dönüşüm İşlemleri

• Artan nüfus ve gelişen teknoloji ile atık karakterizasyonu ve miktarı değişirken, özellikle uygun alan bulmanın zor ve arazi değerlerinin kıymetli olduğu lokasyonlarda atık depolama sahalarında bertaraf etme sistemlerinden vazgeçilmektedir.

• Bu noktada hem geri kazanılabilen atıkların henüz kaynağında ayrı toplanarak, ekonomiye kazandırılması hem de sıkışma özelliği çok az olan karton, plastik, metal ve cam gibi ürünlerin atık taşıma maliyetlerini arttırmasının önüne geçilmesi son derece önemlidir.

• Albayrak grubu sorumlu olduğu projelerde etkin bir bilinçlendirme ve eğitim planı uygulayarak, vatandaşları bilgilendirdiği gibi geri kazanılabilen atıklar için ayrı toplama konteynerleri ve araçları kullanarak bu atıkları kendi ayrıştırma tesislerine ulaştırmakta ve ürünleri spesifi kasyonlarına göre ayrı ayrı balyalar halinde tekrar ekonomiye kazandırmaktadır.

 • Geri Kazanım Hizmetleri
 • Geri Kazanım Hizmetleri
 • Geri Kazanım Hizmetleri
 • Geri Kazanım Hizmetleri
 • Geri Kazanım Hizmetleri
 • Geri Kazanım Hizmetleri
 • Geri Kazanım Hizmetleri
 • Geri Kazanım Hizmetleri
 • Geri Kazanım Hizmetleri
Evsel Atık ToplamaHafriyat, Moloz ve Atık Eşya ToplamaKaynağında Ayrı ToplamaÇevre Denetim HizmetleriAraç ve Makine ile Süpürme HizmetleriEl İle Süpürme HizmetleriKonteyner Yıkama ve DezenfeksiyonYıkama HizmetleriBuharlı Yıkama ve SterilizasyonMesken Temizliğiİbadethane TemizlikleriBina İçi TemizlikPark Bahçe ve Yeşil Alanların Bakımı ve TemizliğiAmbalaj Atıkları Toplama ve Geri Dönüşüm İşlemleriOrganik Atık Ayrıştırma TesisiBiyometanizasyonKompost ve Gübre Elde EdilmesiRDF Atıktan Türetilen YakıtDüzenli Atık Depolama ve Bertarafı

Organik Atık Ayrıştırma Tesisi

• Tanımlanmış organik atık konteynerlerinden atıkları alan bölge ve transfer araçları, uygun mühendislik tasarım ve çözümleri sunan Biyogaz tesislerine ulaştırması sonrası ilk adım organik atık ayrıştırma ünitesidir.

• Proje ihtiyaçları söz konusu ise uygun ön fi ziksel işlemler belirlenebilir. (Tambur elek, poşet açma ekipmanları).

• Atıklar sonrasında personel ile ayrıştırma için kabinlere sevk edilir ve bu alanda organik atık haricindeki tüm atıklar türlerine göre uygun bacalara atılarak arındırılır.

• Organik atık proses koşullarına devam ederken, ayrıştırılan geri kazanılabilir atıklar ambalaj atığı tesislerine sevk edilirken, olan tekstil, ağaç, ahşap, pvc, lastik ve geri kazanıma uygun olmayan polietilen grubu atıklar sıcak hava ile kurutulup öğütülerek yakıt amacıyla sanayi kuruluşlarına(çimento,cam) pazarlanabilmektedir.

 • Geri Kazanım Hizmetleri
 • Geri Kazanım Hizmetleri
 • Geri Kazanım Hizmetleri
 • Geri Kazanım Hizmetleri
Evsel Atık ToplamaHafriyat, Moloz ve Atık Eşya ToplamaKaynağında Ayrı ToplamaÇevre Denetim HizmetleriAraç ve Makine ile Süpürme HizmetleriEl İle Süpürme HizmetleriKonteyner Yıkama ve DezenfeksiyonYıkama HizmetleriBuharlı Yıkama ve SterilizasyonMesken Temizliğiİbadethane TemizlikleriBina İçi TemizlikPark Bahçe ve Yeşil Alanların Bakımı ve TemizliğiAmbalaj Atıkları Toplama ve Geri Dönüşüm İşlemleriOrganik Atık Ayrıştırma TesisiBiyometanizasyonKompost ve Gübre Elde EdilmesiRDF Atıktan Türetilen YakıtDüzenli Atık Depolama ve Bertarafı

Biyometanizasyon

• Organik atıkların oksijensiz koşullar söz konusu olduğunda doğal olarak bertaraf olduğu anaerobik bozunma(çürüme) yoğun kötü kokusuyla akla gelse de bu doğal proses aslında doğal hayatın olmazsa olmaz bir gerçeğidir.

• Yeni gelişen teknolojiler ile normalde doğada 56 haftada gerçekleşen ve sonuç olarak yanma verimi yüksek metan gazı oluşturan bu doğal proses, mühendislik yaklaşımı ile 3-4 hafta arasında gerçekleştirilmekte ve oluşan gaz %55–60 metan (CH4), % 25–30 karbondioksit (CO2) ve küçük miktarlarda N2, H2, H2S, su buharı ve diğer gazlardan meydana gelmektedir.

• Oluşan bu gazın içerisindeki sülfür ve amonyak giderimi gerçekleştirildikten sonra dengeli bir besleme için gaz balonlarında stoklanması gerçekleştirilir. Kojenerasyon motorlarında yakılan bu gaz ile elde edilen elektrik enerjisi ile gelir elde edilirken, oluşan ısı, idari binaların ve metan tanklarının ısıtılması, oluşan organik çamurun ve kompostun kurutulması ile gübre üretiminde değerlendirilebilir.

• Biyometanizasyon ya da biyogaz tesislerinde sadece organik şehir çöpleri değil, mezbaha atıkları, hayvansal atıklar, meyve ve sebze artıkları, çürümüş veya son kullanma tarihi geçmiş gıdalar ile organik atıksu arıtma çamurları da bertaraf edilebildiği için bu sistem Entegre Atık Yönetim Sistemi olarak adlandırılır.

• Biyometanizasyon yöntemiyle biyogaz üretimi kullanılan teknolojiye göre 1 ton organik atıktan 80 Nm³ ile 130 Nm³ arasında değişmektedir.

 • Geri Kazanım Hizmetleri
 • Geri Kazanım Hizmetleri
 • Geri Kazanım Hizmetleri
Evsel Atık ToplamaHafriyat, Moloz ve Atık Eşya ToplamaKaynağında Ayrı ToplamaÇevre Denetim HizmetleriAraç ve Makine ile Süpürme HizmetleriEl İle Süpürme HizmetleriKonteyner Yıkama ve DezenfeksiyonYıkama HizmetleriBuharlı Yıkama ve SterilizasyonMesken Temizliğiİbadethane TemizlikleriBina İçi TemizlikPark Bahçe ve Yeşil Alanların Bakımı ve TemizliğiAmbalaj Atıkları Toplama ve Geri Dönüşüm İşlemleriOrganik Atık Ayrıştırma TesisiBiyometanizasyonKompost ve Gübre Elde EdilmesiRDF Atıktan Türetilen YakıtDüzenli Atık Depolama ve Bertarafı

Kompost ve Gübre Elde Edilmesi

• Metan gazı elde edildikten sonra seçilen prosesin türüne göre (ıslak, kuru fermantasyon) değişen nem ve miktarlarda sulu çamur oluşmaktadır.

• Uygun dekantör ve separatör kombinasyonları ile bu çamur hem maksimum ölçüde susuzlaştırılır hem de içeriğindeki küçük boyutlu yabancı malzemelerden (cam, taş, plastik ve ağaç parçaları gibi) arındırılır.

• Oluşan atık su organik içerik olarak zengin olduğu için yakın yeşil alanlarda sulama suyu olarak kullanılabileceği gibi düşük maliyetli arıtma tesisleri ile arıtılarak tekrar tesisin ihtiyaçlarında kullanılabilir.

• Son olarak kalan kuru organik malzeme sürekli havalandırılmak ve fi ziki olarak karıştırılmak suretiyle kompost haline getirilir.

• Tesisin kurulduğu alandaki tarım kaynaklarına veya şehiriçi peyzaj alanlarına uygun, minarel ve kimyasallar ile üretilen kompost zenginleştirilebilir.

 • Geri Kazanım Hizmetleri
 • Geri Kazanım Hizmetleri
 • Geri Kazanım Hizmetleri
Evsel Atık ToplamaHafriyat, Moloz ve Atık Eşya ToplamaKaynağında Ayrı ToplamaÇevre Denetim HizmetleriAraç ve Makine ile Süpürme HizmetleriEl İle Süpürme HizmetleriKonteyner Yıkama ve DezenfeksiyonYıkama HizmetleriBuharlı Yıkama ve SterilizasyonMesken Temizliğiİbadethane TemizlikleriBina İçi TemizlikPark Bahçe ve Yeşil Alanların Bakımı ve TemizliğiAmbalaj Atıkları Toplama ve Geri Dönüşüm İşlemleriOrganik Atık Ayrıştırma TesisiBiyometanizasyonKompost ve Gübre Elde EdilmesiRDF Atıktan Türetilen YakıtDüzenli Atık Depolama ve Bertarafı

RDF Atıktan Türetilen Yakıt

• Organik atık ve Ambalaj atığı ayrıştırma tesislerinde, kalorifi k değeri yüksek olan tekstil, ağaç, ahşap, pvc, lastik ve polietilen grubu atıklar, organik ve geri dönüşüme uygun atıklardan ayrı bir bölümde biriktirilir.

• Bu grup atıklar yanma verimini arttırmak amacıyla kurutulmak ve küçük parçalara ayrıştırılmak üzere RDF ünitesine sevk edilir.

• Proses ihtiyacına göre kurutulmuş ve parçalanmış olan bu atıklar, yüksek basınçla sıkıştırılarak balya veya pellet formlarında stoklanabilir.

• Bu sayede çimento ve cam sanayisi gibi ısı enerjisine ihtiyaç duyan fi rmalara pazarlanabileceği gibi, Inciniretion prosesi Entegre atık tesisi içinde kurularak, hem tesisin kendi ısı ihtiyaçlarında değerlendirilebilir hem de atık minimizasyonu sağlanarak depolama alanı ihtiyacı en aza indirgenir.

 • Geri Kazanım Hizmetleri
 • Geri Kazanım Hizmetleri
 • Geri Kazanım Hizmetleri
 • Geri Kazanım Hizmetleri
Evsel Atık ToplamaHafriyat, Moloz ve Atık Eşya ToplamaKaynağında Ayrı ToplamaÇevre Denetim HizmetleriAraç ve Makine ile Süpürme HizmetleriEl İle Süpürme HizmetleriKonteyner Yıkama ve DezenfeksiyonYıkama HizmetleriBuharlı Yıkama ve SterilizasyonMesken Temizliğiİbadethane TemizlikleriBina İçi TemizlikPark Bahçe ve Yeşil Alanların Bakımı ve TemizliğiAmbalaj Atıkları Toplama ve Geri Dönüşüm İşlemleriOrganik Atık Ayrıştırma TesisiBiyometanizasyonKompost ve Gübre Elde EdilmesiRDF Atıktan Türetilen YakıtDüzenli Atık Depolama ve Bertarafı
YENİLİKLER & BİZDEN HABERLER